WBFF GOLD COAST 2016 – del 3

DSC08091

I pausen mellan morgonshowen och kvällsshowen följde jag med min coach till huset där de flesta av de andra brudarna i mitt team stannade över helgen. Mer mat intogs, frisyrer fixades till och makeupen bättrades på. Vid halv 5 åkte vi tillbaka & mitt hår och makeup bättrades på av tjejerna i makeupteamet. Det blev lite stressigt i slutändan när jag skulle få mitt hår fixat då alla skulle ut på scenen klockan 5 för en ”gala walk”. Det ögonblicket varade bara några minuter sen så var det bara för oss fitnessbrudar att inte soffläge igen då det var mycket väntetid innan det var våran tur att gå upp på scenen. På kvällsshowen skulle vi också upp på scenen så mycket som tre gånger!

Först var det dags för kostymrundan, vilket är en av anledningarna till att jag har valt att tävla som en Fitness Diva och med WBFF. Jag hade som sagt planerat min kostym i över 1 år & jag var väldigt nöjd med hur slutresultatet blev. Jag hade inspirerats av 50 shades of Grey men fick även höra att det liknande något från The Phantom of the Opera, vilket jag kan hålla med om. Det var helt fantastiskt att få gå ut på scenen igen, som en helt annan karaktär, dock var det lite trixigare att posera med outfiten men jag snubblade inte så det var ju en success i sig! Efter alla tjejer gått sin T walk ropades vi ut på scenen igen och den som hade bäst theme wear korades. Sen var det bara upp, byta om till sin andra bikini (om man hade det) och inta viloläge igen innan vi skulle upp på scenen igen för en sista runda innan prisutdelningen.

Fortsättning följer..

 

In the break between the morning show and evening show, I followed my coach to the house where most of the other girls in my team stayed over the weekend. More food was ingested, hairstyles were fixed and the makeup was refreshed. At 4:30 we went back and I got my hair and makeup refreshed by the girls in the makeup team. It ended up being a bit stressful in the end when I was about to get my hair done because everyone was supposed ti get up on the stage at 5 pm for a ”gala walk”. That gala walk only lasted a few minutes and after that it was only for us fitness girls to go into rest mode again since it was going to be much waiting time before it was our turn to go on stage. On the evening show, we got to go up on stage as much as three times!

First, it was time for the theme wear round, which is one of the reasons that I have chosen to compete as a Fitness Diva and with WBFF. I had planned, as I mentioned, my theme wear for over 1 year and I was very pleased with the end result. I was inspired by 50 Shades of Grey but were also told it looked like something from The Phantom of the Opera, which I can totally agree with. It was fantastic to go out on stage again, and this time as a completely different character, however, it was a bit trickier to pose with the outfit but I did not stumble so that was a success in itself! After all the girls had done their T walk, we got shouted out on stage again and the best theme wear was announced. Then we got to get up again and change into our second bikini (if you had a second one) and go into rest mode again before we had to go up on stage again for one last round before the awards ceremony.

To be continued..

IMG_20160514_161230

13108625_161197174282956_1704445753_n

@miss_glute

DSC08096

DSC08085

DSC08082

DSC08083

DSC08084

DSC08097

DSC08089

WBFF GOLD COAST 2016 – del 2

DSC_0006

Klockan ringde redan vid 5 på morgonen på tävlingsdagen. Det var bara för mig att stiga upp, utföra en lätt pump workout för att få blod till musklerna, dricka en serving av BCAA’S för att sedan duscha av den överflödiga färgen ifrån min spraytan. Efteråt var det dags för frukost. Omelett & potatis. Morgonen var rätt stressig då jag var tvungen att se till att ha med mig allting för att sedan åka ifrån Burleigh till The Arts Centre i Bundall där tävlingen skulle äga rum. Jag fickskjuts av min au pair mamma som ändå skulle till Surfers då en av pojkarna skulle spela fotbollsmatch där, dock så sprang en av hundarna ut genom grindarna när det var dags att åka och för en sekund trodde jag inte att jag skulle hinna till min tid för hår & makeup. Men allt löste sig fint till slut och jag kom fram i bra tid. Klockan 8 hade jag tid för att få mitt hår fixat och 9.45 var det dags för makeup. Mellan mina tider fick jag försöka carba upp så mycket jag kunde och när jag var färdig glammad och klar så var det bara att vänta då min klass skulle vara de absolut sista upp på scenen.

Eftersom det är så mycket väntetid på en tävlingsdag så gör man rätt i att försöka bonda med brudarna (och grabbarna) backstage för det finns inget värre än att vara helt för sig själv!

När det väl var dags för oss att gå upp på scenen för prejudging började verkligen allt kännas så verkligt och pirrigt, speciellt när vi var precis bakom scenen.
Mitt namn ropades ut & jag klev ut där på scenen och utförde min poseringsrutin som jag gjort så många gånger för. Men denna gången var det på riktigt och det var 100 gånger nervigare än på träningspassen. Jag kände hur läpparna bara darrade och jag kunde inte sluta le. Jag kan inte riktigt beskriva känslan men det är en känsla av fullföljelse och stolthet man får när man går upp på den där scenen. Det är då alla de där 16 veckorna av slit och dietande, det är då det helt plötsligt blir värt det. Det är då jag förstås varför jag gör det här. När jag poserat klart ställde jag in mig tillsammans med de andra tävlande och sedan var det dags för first call outs, där mitt nummer var ett av dem. Ni kan förstå min glädje över att höra mitt nummer bli utropat som ett av de tio bästa. Jag fick inte mycket tid på scenen då jag var en av de sista personerna ut och jag hade tyvärr ingen bra placering heller då jag var väldigt långt åt kanten. Men det var bara att göra det bästa av situationen och försöka posera så bra som möjligt helt enkelt! Och bara sådär.. Var det hela över igen och det var dags för ett par timmars paus innan kvällshowen skulle sätta igång.

Fortsättning följer..

 

The alarm went off already at 5 in the morning on competition day. So it was just for me to get up, perform a light pump workout to get blood into the muscles, drink a serving of BCAA’S and then shower off the excess paint from my spraytan. Afterwards it was time for breakfast. Omelette & potatoes. The morning was pretty stressful because I had to be sure to have everything with me and then go from Burleigh to The Arts Centre in Bundall where the competition would take place. I got a ride with my au pair mom because she would still anyway go to Surfers because one of the boys would play football there, however, one of the dogs ran out the gate in the morning when it was time to go, and for a second I did not think I’d make it to my hair & makeup appointment. But everything worked out fine in the end and I arrived in good time. At 8 o’clock it was time for me to get my hair done and 9:45, it was time for makeup. Between those times I tried to carb up as much as I could and when I was glammed up and done, it was only time to rest because my class would be the absolute last ones on stage.

There is so much waiting time on comp day you might as well try to bond with the girls (and boys) backstage, because there is nothing worse than being all to yourself!

Once it was time for us to go up on stage for prejudging everything really started to feel so real and nerve-racking, especially when we were just behind the stage.
My name was called out and I stepped out there on the stage and performed my posing routine that I’ve done so many times before. But this time it was for real, and it was 100 times more erratic than in my workouts. I felt my lips shivering but I could not stop smiling. I can not really describe the feeling but it’s a sense of fulfillment and pride you get when you get to go up on that stage. That’s when all those 16 weeks of hard work and diet really makes sense, that’s when it suddenly becomes worth it. That’s when I understand why I really do this. When I finished my routine, I walked and got in line with the other contestants and then it was time for first call-outs, where my number was one of them. You can understand my joy to hear my number being touted as one of the top ten. I did not get much time on stage since I was one of the last people out and I had unfortunately not a good place on stage because I stood very far to one side. But I just had to make the best of it and try to pose as good as possibly,  as simple as that! And just like that .. It was all over again and then it was time for a few hours rest before the evening show would begin.

To be continued..

IMG_20160514_072737 IMG_0440

WBFFGC16

IMG_20160514_112321

IMG_0448 IMG_0453

IMG_0452

IMG_0450

WBFF GOLD COAST 2016 – del 1

13129860_1694837750781430_1481043318_n

Det är dags för en uppdatering. Som ni kanske förstått så tävlade jag i helgen. Jag hade en väldigt bra upplevelse och så fort jag klev ut på den där scenen så gick det upp för mig varför jag gör det här! Jag bara älskar det. Denna gången var det dock lite annorlunda då jag inte hade varken vänner eller familj med mig. Men jag hade denna gången coach och ett team bakom mig, dock kände jag ingen av de så bra så det var väldigt ensamt ändå.. Men jag har lärt känna väldigt många trevliga brudar och jag hade en väldigt bra upplevelse backstage, de flesta är ju väldigt trevliga och hjälpsamma!

Jag kommer förmodligen dela upp det här inlägget i flera delar då det finns så mycket att säga. Så många känslor och så mycket att reflektera över.

Allting började på fredagen. Jag utförde mitt sista träningspass hemma efter en frukost beståendes av bara protein och fett. Efter det började jag min carbload. Jag hämtade också upp min bikini och costume innan det var dags för mig att ta bussen till Surfers Paradise. Klockan 12.30 hade jag min spray tan och jag blev väldigt mörk väldigt snabbt. Det var första gången i mitt liv jag hade en spray tan faktiskt. Efteråt så var det dags för dagens första kolhydratrika lunch som jag njöt av utanför spraytan rummet på Mantra on View -tävlingens officiella hotell och där även registration & athletes meeting ägde rum senare under kvällen.

Jag träffade på Alexandra, en lite äldre kvinna som jag lärt känna under tidigare poseringsträffar. Jag fick följa med upp till hennes rum där vi senare också gjorde oss i ordning inför kvällen.

Klockan 5 var det dags för registration & vi svidade om till tajta klänningar och högklackat för att se så redo ut som möjligt för en röda mattan upplevelse. Det minglades, fotograferades och pratades fitness under kvällen som sedan rundades av med ett athletes meeting för oss tävlande. Under mötet fick vi vidare information om allt som var värt att veta om tävlingen. När allt var klart hade min coach Hattie Boydle en snabb titt på min posering, gav mig några tips & sedan var det dags för mig att åka hem igen. Så jag hade ett par goodiebags, en mörk tan och ett lite slappare val av klädstil på spårvagns/bussresan hem medan jag intog min middag ifrån en tupperware låda. Det stirrades en hel del ifrån okända människor, jag dömer dem inte, jag såg förmodligen lite annorlunda ut.. Väl framme i Burleigh så beställde jag en Uber då jaginte rikigt kände för att promenera med en nyfärgad kropp med risk för att svettas bort all färg. Min Uberförare körde fel väldigt många gånger och fick till slut stänga av taxametern och låta mig sköta navigeringen via gpsen på min telefon. Jag fick dock gratis vatten & en billigare resa, så det var definitivt värt det!
Fortsättning följer..

 

It’s time for an update. As you may have gathered, I competed in the weekend. I had overall a very good experience and as soon as I stepped out on that stage it just hit me why I do this to myself! I just love it. This time it was a bit different though because I had no friends or family with me. But one thing different this time around was that I had a coach and a team behind me, but I didn’t really know any of the girls so well so it felt very lonely anyway.. But I got to know so many nice girls and I did have a very good experience backstage, most people were very nice and helpful!

I will probably split this competition update into several parts as there is so much to say. So many emotions going on and so much to reflect on.

Everything started on the Friday. I performed my last workout at home after a breakfast consisting of only protein and fats. After that I got to start my carbload. I also picked up my bikini and costume before it was time for me to catch the bus to Surfers Paradise. 12.30 I had my spray tan appointment and I got very dark very quickly. It was the first time in my life I had a spray tan actually. Afterwards it was time for the day’s first high-carbohydrate lunch that I enjoyed outside the spraytan room at Mantra on View – the competitions official hotel and also the place where the registration and athletes meeting took place later in the evening.

I met Alexandra, a slightly older woman that I knew from previous posing classes. I got to follow her to her room, where we later also made us ready for the evening.

At 5 o’clock, it was time for registration and we squeezed into tight dresses and high heels to look as ready as possible for a red carpet experience. We mingled, got photographed and talked fitness during the course of the evening, that later got rounded off with an athletes meeting for us contestants. During the meeting, we received further information about everything worth knowing about the competition. When everything was ready, my coach Hattie Boydle had a quick look at my posing, gave me some tips and then it was time for me to go home again. I took my goodie bags, my dark tan and a little looser choice of clothing style with me and then catched the tram / bus home while also eating my dinner from a tupperware box. It got a lot of stares from unknown people, I do not judge them, I probably looked a bit different.. Once I arrived in Burleigh I ordered an Uber because I didn’t really feel like to walk with a newly tanned body and the risk of sweating off all the color . My Uber driver drove wrong so many times and actually had to turn off the meter and let me handle navigation using the GPS on my phone. However, I got free water and a less expensive trip, so it was definitely worth it!

To be continued..

IMG_20160513_142847 IMG_20160513_142440

DSC_0001 DSC_0002

Coach with the team (The Sports Model Project)DSC_0003

Hattie Boydle & Me
IMG_20160513_165736 IMG_20160513_165744 IMG_20160513_165755

Loved the dress.

13239242_10154237191710972_1985140712640679237_n 13237640_10156898325925464_4070700542986219301_n 13230326_617749958384657_7761097310486458381_n

Vi är inne på slutspurten

DSC_0161_1

Mina dagar är väldigt lika varandra just nu så därför bloggar jag inte särskilt ofta heller. Vi är nu inne på slutspurten av dieten och jag känner att det ska bli så skönt att gå in i en off season period igen efter det här. Jag vet inte riktigt vad jag gör men jag lyckas pricka in en tävlingssäsong i en period i livet när det egentligen inte passar. Men så är det väl, det kommer aldrig finnas en perfekt period, inte för någon,man får göra det bästa av sin situation helt enkelt och verkligen värdera sina mål här i livet. Om inte tävlandet och bodybuilding hade varit min passion så hade jag aldrig gett mig in i det. Jag älskar ju det här men ibland måste jag påminna mig själv om varför jag gör det.

Idag så är det exakt 12 dagar kvar tills jag ställer mig på den där scenen, jag är nervös, förväntansfull och nästan lite rädd också – allt på samma gång!
Men jag vet att allt kommer vara så värt det när jag väl går ut där inför den massiva publiken.

Vad du än har för mål här i livet. SLUTA ALDRIG JAGA DET!
xx
Johanna

My days are very similar to each other right now so that is a reason why my blogging is a bit off also. We are now in going into the final phase of the diet and I feel that it will be so nice to go into an off season period again after this. I do not really know what I’m doing but I can’t seem to choose a good period in my life for a competition season. But it will never actually be the perfect time, not for anyone, you just have to make the best of your particular situation and also truly evaluate your goals in life. If competing and bodybuilding had’nt been my passion, I had never gotten myself into it. I just love it but sometimes I have to remind myself why I do it.

Today it is exactly 12 days left until I get to step on that stage, I’m nervous, excited and almost a little scared, too – all at the same time!
But I know that everything will be so worth it once I go out there facing the massive crowd.

Whatever your goals are. NEVER STOP CHASING THEM!
xx
Johanna

DSC_0164

DSC_0159